Türkiye'deki Yerel Stk'ların ve Medya Çalışanlarının Yolsuzluk ve Etik Hakkında Bilinçlendirilmesi Projesi Saha Raporu

 

Proje kapsamında “YOLSUZLUK VE ETİK ALGISI” konulu araştımamızın sonuçları aşağıdaki gibidir, linkten raporun tamamına ve yönetici yorumlarına ulaşabilirsiniz.

Projemizle ;

a)            3500 denek ile yapılacak anketlerle genel  etik algısını ölçmek

b)            Yolsuzluk izleme ve raporlama konusunda 105 STK temsilcisini ve 35 medya temsilcisini eğitmek.

c)            STK’lar arası bir yolsuzlukla mücadele ağı kurmak

d)            Etik dışı davranışlara maruz kalanlara ne tür yöntemler kullanmaları gerektiği ile ilgili olarak bir danışmanlık mekanizması kurmak amaçlanmıştır.

Proje kapsamında yürüttüğümüz Nicel araştırma çalışmasında TÜİK’in İstatistik Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’deki 12 bölgeyi temsilen İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Ankara, Antalya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van ve Gaziantep illerinde toplam 3500 kişi ile yüzyüze anket çalışması yoluyla yapılmıştır.

Vatandaşlar ve Kamu çalışanları ile ayrı ayrı yapılan araştırmamızın sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

 

Araştırmamızda bulabileceğiniz konu başlıkları şunlar olacaktır.

Etik kavramından ne anlaşılıyor?

Kamu kurumlarında memur ve yöneticiler etik kurallara uygun davranıyor mu?

Vatandaşlar kamu ile ilişkilerinde etik kurallara uygun davranıyor mu?

Etik ihlallerle karşılaşan vatandaşlar neden yetkili mercilere başvurmuyor?

Etik ihlallerin önüne geçilmesi için neler yapılmalıdır?

Kamu çalışanları mobinge maruz kalıyorlar mı?

Mobinge maruz kalma nedenleri nelerdir?

Cinsiyet ayrımcılığının boyutları nelerdir?

Hangi meslek sahipleri etik kurallara daha uygun davranışlar sergiliyor?

Daha birçok konuda yapılan Etik algısı konulu araştırmamızı  haberleştirerek Yolsuzluk ve Etik Kuralların teşvikine katkıda bulunmanızı rica eder saygılar sunarız.

 

AFYONKARAHİSAR GÜZEL YARINLAR DERNEĞİ                        AKTİF TOPLUM VE ALTERNATİF GELECEK DERNEĞİ

 

ARAŞTIRMA EVRENİ VE FREKANS SAYILARI

ARAŞTIRMA 

BÖLGELERİ

KAMU 

ÇALIŞANLARI

VATANDAŞ
İSTANBUL 200 250
ANKARA 100 225
İZMİR 120 250
TEKİRDAĞ 100 150
MALATYA 100 150
DİYARBAKIR 90 125
TRABZON 80 150
ERZURUM 110 150
KONYA 120 150
BURSA 230 200
SAMSUN 70 50
ADANA 180 150
  1500

2000

 


YÜKLENİCİ FİRMA 
ARYA ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK  www.aryaarastirma.net

 

Araştırma Tarihleri  30 Mart / 7 NİSAN 2016

 

ARAŞTIRMANIN HATA PAYI  % 2,5

 


Lütfen aşağıdaki etik davranış ilkelerine kamu kurumlarında ne derece uyulduğunu  1’den 5’e doğru işaretleyiniz.


1-tamamen uyuluyor 2- uyuluyor
3- kısmen uyuluyor
4-uyulmuyor
5- hiç uyulmuyor
  1 2 3 4 5

Adaletli

davranma

3,4 4,3 16,9 21,3 54,1

Dürüstlük ve

tarafsızlık

3,1 3,6 15,7 20,5 57,1

Nezaket 

ve saygı

5,5 14,3 29,9 19,8 30,5

Bilgi verme ve şeffalık

2,9 3,4 11,2 23,9 58,6
Verimlilik ve etkinlik 3,1 4,7 12,4 23,4 56,4
Sorumluluk ve liyakat 3,5 5,2 13,1 21,2 57,0
Kişisel menfaat temin etmeme 1,2 3,8 11,2 24,5 59,3

Halka hizmet bilinci

2,3 2,5 12,0 24,3 58,9

Vatandaşlarımız kamu kurumlarında bazı etik kurallara riayet edilmediğini söylemekteler. En çok ihlal edilen alanların; hizmet bilinci, menfaat temin etme ve şeffaflık olduğu düşünülürken, vatandaşların en az şikâyet ettiği konu ise saygılı davranma ve nezaket kurallarına uyulması.

 

 

 Sizce kişilerin etik davranışları kazanmasında öncelikli görev kime düşmektedir?

Aileye Topluma Kişinin kendisine Devlete Eğitimcilere Hepsine
13,4 12,2 19,5 9,2 21,2 24,5

Halkımıza göre toplum, bireyler, aileler, devlet ve eğitimciler  Etik davranışların kazanılmasında aynı ölçülerde etkili olmalıdır.

 

 

 

Kamu personelinin görevini yaparken uyması gereken etik ilkeler olduğunu biliyor musunuz?

EVET BİLİYORUM  HAYIR BİLMİYORUM
40,2 59,8

İnsanların çok büyük bir kısmı kamu görevlilerinin görevlerini yaparken uymaları gereken etik kurallar olduğunun bile farkında değil. Bu durum etik ihlallerin en önemli sebepleri arasında sayılmalıdır.

 

Kamu personellerinin görevlerini yaparken uyması gereken etik ilkeleri bildiğini düşünüyor musunuz?

EVET BİLİYORLAR HAYIR BİLMİYORLAR KISMEN BİLİYORLAR FİKRİM YOK
19,4 58,4 13,0 9,2

Bir çok vatandaşımız kamu görevelilerinin dahi uymaları gereken etik kuralları tam olarak bilmediğini düşünüyor. Bu bir memur ön yargısından kaynaklı olabileceği gibi uygulamada görülen aksaklıkların bu sebebe bağlanmasıyla da izah edilebilir.

 

Kamu personelinin vatandaşla olan ilişkilerinde etik değerlere riayet ettiğini düşünüyor musunuz?

HER ZAMAN RİAYET EDİYORLAR ÇOĞUNLUKLA RİAYET EDİYORLAR ZAMAN ZAMAN RİAYET EDİYORLAR ÇOK NADİREN RİAYET EDİYORLAR HİÇBİR ZAMAN RİAYET ETMİYORLAR
5,7 3,5 16,6 22,3 51,9

Vatandaşlar kamudan hizmet alırken karşılaştıkları kamu görevlilerinin bir çoğunun görev halinde etik ihlali yaptığı düşünüyor.  Ancak araştırmamızsa yansıyan diğer sonuçlara göre bu kişiler ihlali yapan kamu görevlisini hiçbir makama şikayet etmiyor. Şikayet etmeme sebebi olarak da işlerinin daha da zora gireceğini ve bir şekilde kamudan zarar göreceğini düşünüyor. Bu durumda etik ihlalleri engellemek çok zorlaşıyor. Çünkü ihlal yapan kişi bundan zarar görmeyeceğini anlayarak ihlallere devam edebiliyor.

 

Kamu personelinin vatandaşların işlerini yapma karşılığında menfaat talep etmesini nasıl karşılarsınız?

Tamamıyla doğru buluyorum Böyle bir talebin olacağına ihtimal vermiyorum Kesinlikle yanlış buluyorum Kararsızım
0,4 2,3 96,2 1,1

Vatandaşlarımızın tamamına yakını kamuda menfeat elde edilmesini yanlış bulmakta ancak bu konuda şikayet etme konusunda isteksiz davranmaktalar.

 

Bir vatandaş olarak kamu personeline hediye verilmesini nasıl karşılarsınız?

Hoşgörüyle karşılarım Hediyenin niteliğine göre fikrim değişir Hoş görmem Kararsızım Ayrıcalıklı hizmet karşılığı verilen hediye rüşvettir
3,5 31,2 5,6 2,1 57,6

Vatandaşlarımız hediye verilmesi konusunda çok büyük olumsuz tepkiler geliştirmemekle birlikte hediyenin niteliğine göre bu konuda farklı görüşler ileri sürebiliyorlar ve hediyenin herhangi bir iş karşılığı verilmesini rüşvet olarak nitelendiriyorlar.

 

 

Kamu kurumlarında karşılaştığınız etik dışı davranışları ilgili makamlara şikâyet ediyor musunuz?

HERZAMAN ÇOĞUNLUKLA ZAMAN ZAMAN ÇOK NADİREN HİÇBİR ZAMAN
2,3 2,8 7,6 8,4 78,9

Etik dışı davranışların yaygın olarak sürmesinin en önemli sebeplerinden birisi etik ihlalle karşılaşan kişilerin bu konuyu yetkili merciilere şikayet etmemesi olabilir.

 

Kamu kurumlarında etik dışı davranışları ilgili makamlara  neden şikayet etmiyorsunuz?

Ceza verileceğini düşünmüyorum İşimin zora sokulmasından endişe ediyorum Siyasi baskından korkuyorum Uğraşmak istemiyorum, umursamıyorum Diğer
24,5 19,9 21,7 30,9 3,1

Vatandaşların çok önemli kısmı umursamazlık ve üşengeçlik göstererek etik ihlalleri yetkililere bildirmiyor. Bu geri duruşta ihlalciye ceza verilmeyeceğinin düşünülmesi, siyasi baskı veya kamuda işerinin zora sokulması korkusu da diğer etkenlerden birkaçı.

 

Görevi başındayken mevzuata aykırı işlem yaparak menfaat sağlama davranışının yaygın olduğunu düşünüyor musunuz?

Son derece yaygın olduğunu düşünüyorum Nadir yaşanan bir durum olduğunu düşünüyorum Böyle bir davranışın hiç olmadığını düşünüyorum
35,6 55,5 8,9

Halkın üçde biri kamu kurumlarında menfeat karşılığı mevzuata aykırı işlerin son derece yaygın  olduğunu düşünürken bunun nadir yaşanan bir durum olduğunu düşünenler % 55 civarında.

 

Aşağıdaki meslek grubu üyelerinin görevlerini yaparken etik ya da etik dışı davranışlara ne kadar riayet ettiğini düşünüyorsunuz?

KURUMLAR Çok riayet ediyorlar Kısmen riayet ediyorlar Riayet etmiyorlar Fikrim yok
Silahlı Kuvvetler Mensupları 33,1 48,2 15,7 3,0
Sağlı Personeli (doktor, hemşire vb) 55,7 41,3 2,0 1,0
Öğretmenler 55,7 40,1 3,0 1,2
Hakimler, Yargıçlar 13,1 19,2 65,4 2,3
Emniyet Mensupları (Polis) 12,9 13,5 73,0 0,6
Belediye Personeli 16,8 19,5 62,6 1,1
Valilik Çalışanları 18,6 16,7 61,0 3,7
Tapu Memurları 6,7 11,4 77,8 4,1
Vergi Memurları 14,3 19,9 60,2 5,6

Tabloya baktığımızda en güvenilir meslek grubunun sağlıkçılar, öğretmenler ve silahlı kuvvetler mensupları olduğu en az güvenilen meslek gruplarının ise Tapu memurları, Emniyet mensupları ve Yargı mensupları olduğu görülüyor.

 

Sonuç olarak;

  • Kamuda etik ihlallerin vatandaşlar tarafından görüldüğünü,
  • Ancak vatandaşların kamu çalışanına hediye verilmesini makul sınırlar içersinde hoş karşıladığını,
  • Etik ihlalin birdirilmesinden geri duruşun en önemli sebebinin zannedildiği gibi siyasi baskılar olmadığını,
  • Vatandaşların etik konusunda yeterli seviyede bilgi sahibi olmadığını,
  • Etik ihlaller karşısında halkın genellikle suskun kaldığını,
  • Çoğu kişinin kamu ile ilgili işlerinde kolaylık sağlanması için kendisinin de etik ihlallerde bulunduğunu,
  • Tüm bu sorunların çözümüne yardımcı olacak bir STK ağının yararlı olacağını, Bu STK Ağı içerinde bir araştırma mekanizmasının etik ihlallerin tespiti ve giderilmesi için büyük faydalar sağlayacağını söyleyebiliriz.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


En Son Eklenenler
İstanbul Toplantısı Basında
Ağ Kurma Çalışması Basında
Trabzon Toplantısı Basında
2016 Yılı Medya'da Yolsuzluk İzleme Raporu
Kapanış Etkinliği
Ağ Toplantısı