Yolsuzluğun İzlenmesi ve Raporlanması El Kitabı

 

Yolsuzluklar konusu demokratik rejimlerin özellikle şeffaflık açısından önemli gündemlerinden birini oluşturmaktadır. Konu sadece etik değerler açısından değil etkin idari soruşturma ve yargılama süreçlerini işlemesi sivil toplum ve medya denetiminin gerçekleşmesi açısından da önemlidir. Küreselleşme ile birlikte uluslararası boyutu daha da belirginleşen yolsuzluklarla mücadelede ulusal hükümetlerin sorumluluğu ile birlikte uluslararası toplumun dayanışması da son derece önemlidir. Denge denetleme sisteminin güçlü ve etkili olduğu ülkelerde STK’ların yolsuzluklarla ilgili etkin denetleme işlevi görmesi yolsuzluklarla mücadeleyi sadece hükümetlerin, yargının ve yasama organının sorumluluğu olmaktan çıkarmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin buna uygun olması, sivil toplumun uluslararası deneyimleri paylaşarak izleme ve raporlama yapması, toplumsal duyarlılığı artırması çalışmalarında öncü rol oynaması yolsuzluklarla mücadeleye toplumsal katılımı sağlaması açısından belirleyicidir. Bu anlamda hem yerel ağların oluşması hem de uluslararası ortak platformların kurulması kritik öneme sahiptir. Bu çalışma ile sivil toplumun yolsuzlukla mücadelede etkin rol alması amaçlanmakta ve yolsuzluğu izleme sürecinde yer alması beklenmektedir.

 

Kitabın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


En Son Eklenenler
İstanbul Toplantısı Basında
Ağ Kurma Çalışması Basında
Trabzon Toplantısı Basında
2016 Yılı Medya'da Yolsuzluk İzleme Raporu
Kapanış Etkinliği
Ağ Toplantısı