2016 Yılı Medya'da Yolsuzluk İzleme Raporu

 

 

Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi puanı ve sıralamadaki yeri 2013 yılından beri çarpıcı bir biçimde gerilemeye devam ediyor. 2016 yılı Endeks sonuçlarına göre, bir puanlık düşüşle 41 puan alan Türkiye 9 basamak birden gerileyerek 176 ülke arasında 75. sırada yer aldı. Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele alanındaki gelişmeleri takip edememesi nedeniyle, önceki yıllarda alt sıralarda bulunan birçok ülke bu yıl ön sıralara geçti.[1]

Yolsuzluklar konusu demokratik  rejimlerin özellikle şeffaflık  açısından önemli gündemlerinden birini oluşturmaktadır. Konu sadece etik değerler açısından değil  etkin idari soruşturma ve yargılama süreçlerini işlemesi sivil toplum ve medya denetiminin  gerçekleşmesi açısından da önemlidir.

Küreselleşme ile birlikte uluslararası boyutu daha da belirginleşen yolsuzluklarla mücadelede ulusal hükümetlerin sorumluluğu ile birlikte uluslararası toplumun dayanışması da son derece önemlidir.

Denge denetleme sisteminin güçlü ve etkili olduğu ülkelerde STK’ların yolsuzluklarla ilgili etkin denetleme işlevi görmesi  yolsuzluklarla mücadeleyi sadece hükümetlerin, yargının ve yasama organının sorumluluğu olmaktan çıkarmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin buna uygun olması, sivil toplumun uluslararası deneyimleri paylaşarak izleme ve raporlama yapması, toplumsal duyarlılığı artırması çalışmalarında öncü rol oynaması  yolsuzluklarla mücadeleye toplumsal katılımı sağlaması açısından  belirleyicidir.  Bu anlamda hem yerel ağların oluşması hem de uluslararası ortak platformların kurulması kritik öneme sahiptir.

Bu çalışma ile  sivil toplumun yolsuzlukla mücadelede etkin rol alması amaçlanmakta ve  yolsuzluğu izleme sürecinde yer alması beklenmektedir.[1] Şeffaflık Derneği 2016 Raporundan

 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz 


En Son Eklenenler
İstanbul Toplantısı Basında
Ağ Kurma Çalışması Basında
Trabzon Toplantısı Basında
2016 Yılı Medya'da Yolsuzluk İzleme Raporu
Kapanış Etkinliği
Ağ Toplantısı