AFYON GÜZEL YARINLAR DERNEĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

T.C. Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından finanse edilen “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı”  kapsamında Afyonkarahisar Güzel Yarınlar Derneği ve Aktif Toplum Alternatif Gelecek Derneği ortaklığında yürütülen  “Raising Awareness of Local NGOs and Media About Corruption and Ethics in Turkey” (Türkiye’deki Yerel STK’ların ve Medya Çalışanlarının Yolsuzluk ve Etik Hakkında Bilinçlendirilmesi) isimli projemiz ülkedeki yolsuzluğun önlenmesine yönelik çabaların yerele yayılması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında “YOLSUZLUK VE ETİK ALGISI KONULU ARAŞTIRMAMIZ” sonuçlanmıştır.

Projemizle ;

a)            3500 denek ile yapılacak anketlerle genel  etik algısını ölçmek

b)            Yolsuzluk izleme ve raporlama konusunda 105 STK temsilcisini ve 35 medya temsilcisini eğitmek.

c)            STK’lar arası bir yolsuzlukla mücadele ağı kurmak

d)            Etik dışı davranışlara maruz kalanlara ne tür yöntemler kullanmaları gerektiği ile ilgili olarak bir danışmanlık mekanizması kurmak amaçlanmıştır.

Proje kapsamında yürüttüğümüz Nicel araştırma çalışmasında TÜİK’in İstatistik Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’deki 12 bölgeyi temsilen İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Ankara, Antalya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van ve Gaziantep illerinde toplam 3500 kişi ile yüzyüze anket çalışması yoluyla yapılmıştır.

Vatandaşlar ve Kamu çalışanları ile ayrı ayrı yapılan araştırmamızın sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...


En Son Eklenenler
AFYON GÜZEL YARINLAR DERNEĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI
Basın Bülteni