PROJE HAKKINDA

“Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı”  kapsamında Afyonkarahisar Güzel Yarınlar Derneği ve Sosyal Farkındalık Derneği ortaklığında yürütülecek olan “Raising Awareness of Local NGOs and Media About Corruption and Ethics in Turkey” (Türkiye’deki Yerel STKların ve Medya Çalışanlarının Yolsuzluk ve Etik Hakkında Bilinçlendirilmesi) isimli proje başladı. Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından finanse edilen projenin genel hedefleri Etikle ilgili olarak STK’lar arası bir ağ oluşturma, yolsuzluk konulu bir film ve yerel STKlar ve  medya için “Yolsuzluk İzleme ve Raporlama”  kitapçığı hazırlama şeklinde gerçekleşecek.

Proje faaliyetleri hakkında açıklama yapan proje koordinatörü ve AGUYAD yönetim kurulu üyesi Fatma DURGU, projenin hedef grubunu Türkiye’nin 7 ilindeki toplam 105 STK temsilcisi ve 35 yerel medya temsilcisi olarak belirtti.

Koordinatör Fatma DURGU, projenin Türkiye çapında yürütüleceğini ekleyerek, proje faaliyetlerini şu şekilde sıraladı:

-Ülkenin genelini temsil edecek nitelikte seçilen toplam 3500 kişiyle birikte yapılacak bir anket çalışması ile Türkiye’de yolsuzluk ve etik algısını ölçmek ve bu konuda analiz raporu oluşturmak,

- Yolsuzluğu önleme konusunda kamu bilincini artırmak amacıyla belgesel nitelikli film hazırlamak,

- Yerel STK'lar ve medya çalışanları için kapasite geliştirme eğitimi kapsamında yürütülecek faaliyetler ve eğitimler sırasında kullanılmak üzere "Yolsuzluk İzleme ve Raporlama Kılavuzu" adlı bir kitapçık oluşturmak,

- 7 ilde düzenlenecek olan kapasite geliştirme eğitimleri ve bu illerdeki 105 STK temsilcisi ve 35 yerel medya çalışanına etik kodlar, yolsuzluk ve kamu etiği ile ilgili farkındalık oluşturma ve bilgilendirmede bulunmak,

-Yolsuzluğa şahit olan veya kamu görevlileri tarafından işlenen etik dışı davranışlara maruz kalan vatandaşlar için web tabanlı bir “Danışma Hattı” kurmak,

-Ayrıca projenin hedef illeri kapsamında bulunan, Afyon, Adana, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Kocaeli ve Trabzonlu STK'ların temsilcileri ve yerel medya çalışanları ile STK'lar arasında “Yolsuzlukla Mücadele Ağı” kurmayı planladıklarını belirtti.

15 Ocak 2016’da başlayan projenin 1 yıl sürmesi planlanıyor.


En Son Eklenenler
İstanbul Toplantısı Basında
Ağ Kurma Çalışması Basında
Trabzon Toplantısı Basında
2016 Yılı Medya'da Yolsuzluk İzleme Raporu
Kapanış Etkinliği
Ağ Toplantısı